Velkommen til oss!

Løten Frivilligsentral er en aktiv, sosial og spennende møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet- noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Aktiviteter & tilbud

Her finner du oversikten over ulike aktiviteter og tilbud ved Løten Frivilligsentral. 

Bidra under kommunale eller andre arrangementer, som eks. Isfestival, Munch-disco, eller hjelpe til med å pynte sentrum til ulike årstider, samt rydde opp igjen i etterkant. Kan være MYE forskjellige oppdrag, med både noen større, men flest små oppgaver.

Les mer

Følgende onsdager kl. 17.00-19.00: 25.januar, 22.februar, 29.mars, 26.april, 31.mai og 14.juni. Bevertning kr 50,- Velkommen!

Les mer

Eldretreffen foregår hver onsdag i oddetallsuker kl.10.30-12.30. Ta med gevinst til utlodning og noe til kaffen. Velkommen!

Les mer

En frivillig kan følge deg til eksempelvis tannlege, legetime, sykehusavtale, frisør, fotpleier, etc. Drosje må være bestilt på forhånd, om det ikke ønskes å gå eller trille.

Les mer

Vi går en sentrumsnær tur fra Frivilligsentralen hver tirsdag kl: 12.00. Kaffeservering etter endt tur. Bli med!

Les mer

Hver tirsdag kl. 18.00, i frivilligsentralens lokaler. For deg som er interessert i teknologi, data eller tekstilarbeid. Skaperverkstedet skal være en fysisk, sosial og aktiv møteplass der skaperglede er drivkraften som realiserer ideer. Et fellesskap hvor man ved hjelp av håndverktøy, digitale og analoge maskiner kan skape eller reparere det man ønsker.

Les mer

Hver onsdag kl.12.00 i Stasjonsvegen 25. Velkommen!

Les mer

365 dager i året kjøres det ut varm middagsmat til beboere i Løten kommune. Det er 2 ulike ruter, fordelt på 4 frivillige personer, der 2 og 2 kjører sammen. En kjører og en leverer.

Les mer

Samhold foregår mandager i partallsuker kl.10.30-12.30. Bevertning, lett trim, quiz, sang. De oppmøtte bestemmer! Velkommen!

Les mer

Mandag i oddetallsuker og onsdag i partallsuker. Følg med i kalenderen og få utdelt eget skriv på friviligsentralen for datoene fremover. Velkommen!

Les mer

TEMATIMEN hver siste tirsdag i måneden kl.13.00-14.00. Hva ønsker du å vite mer om? Trening, banktjenester, bibliotekstilbud, Kreftforeningen, lag og foreninger?

Les mer

Tren med Finn (fra Tren Løten), hver 1. tirsdag i måneden kl.13.00-14.00, på Løten Frivilligsentral, fom. 7.februar.

Les mer

KAN DU BIDRA? ØNSKER DU HJELP?

Ta kontakt eller kom innom i Stasjonsvegen 23 for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre. Slå på tråden: 62590066 eller send en email: post@loten.frivilligsentral.no

Hva skjer?

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 08.06 18:00 SPRÅKKAFÉ Løten Frivilligsentral
Man 12.06 10:30 Samhold Løten Frivilligsentral
Tir 13.06 12:00 Gågruppa "Ut på tur, aldri sur" Løten Frivilligsentral
Tir 13.06 12:00 VAFFELTIRSDAG Løten Frivilligsentral
Tir 13.06 18:00 Løten Skaperverksted Løten Frivilligsentral
2023 © Løten frivilligsentral